ทีมนักวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ช่วยนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความคิดบรรเจิด ยูนิซิตี้จึงสามารถบรรลุพันธกิจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น

ทีมวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

ทีมวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มุ่งมั่นพัฒนาสูตร คิดค้นผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยูนิซิตี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำหน้า ซึ่งยูนิซิตี้พร้อมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง

ดร.สเตฟานี คุง

คณะกรรมาธิการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์

ดร.สเตฟานี คุง รับผิดชอบในการดูแลภาพรวมโครงการวิจัยทางคลินิกของยูนิซิตี้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การดำเนินการ และการประยุกต์ใช้การวิจัยทางคลินิกและผลลัพธ์ ดร. คุง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการทางวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ เพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวม เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกด้านชีววิทยาเคมี (Chemical Biology) และสาขาวิชาโทด้านโภชนาการ (Nutrition) จาก University of California, Berkeley) และระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Nutrition and Food Science) จาก Utah State University โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยโพลีฟีนอลหรือกลุ่มของสารที่ให้สีที่พบในพืชผักผลไม้ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการทำงานของลำไส้ นอกจากนี้ ดร.คุง ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการเผาผลาญอาหาร (Nutrient Metabolism) และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) อีกด้วย

ดร.แดนนี่ ลี

นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์

ดร.ลี เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เธอใช้ทักษะความเป็นเลิศทางวิศวกรรมเคมีของเธอในการแก้ปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีปลอดภัยสูงที่มีรายงานหลักฐานที่น่าเชื่อถือรับรอง เธอได้คิดค้นและพัฒนากระบวนการและขั้นตอนในการสกัดและทำให้เกิดความบริสุทธิ์ จนได้นวัตกรรมส่วนผสมจากธรรมชาติใหม่ๆ กว่า 50 ชนิดที่ล้วนได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย (generally recognized as safe: GRAS) โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ก่อนร่วมงานกับยูนิซิตี้ ดร.ลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์จาก Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences (ICCAS) ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ต่อมาเธอได้ทำโปรเจคนักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือ โพสต์-ด็อก ในโครงการวิจัยของ Virginia Commonwealth University ที่มีดร. มาร์ค แมคฮิวจ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสกัดแบบ SuperCritical CO2 extraction ที่ช่วยเก็บกักคุณสมบัติของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และปราศจากสารปนเปื้อน

ดร.หลี่ เชง โซว

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการวิจัยและพัฒนา

ดร. โซว หลี่ เฉิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (the National University of Singapore) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกของเธอมุ่งเน้นในด้านความสัมพันธ์ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของระบบไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloids Systems) หลายปีที่เธอทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งด้านวิจัยและพัฒนาอาหารที่มากด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และขนมหวาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

Uยูนิซิตี้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาตร์ชั้นนำระดับโลก แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ

Erin Glynn, Ph.D.

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์

ดร. เอริน กลินน์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาของมนุษย์ โภชนาการ และเมแทบอลิซึม เอรินสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกายจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม และต่อมาจบปริญญาเอก สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสุขภาพชุมชนจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส สาขาการแพทย์ ดร. กลินน์ ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกที่ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยดุ๊ก ซึ่งเธอมุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยกระบวนการเผาผลาญของโรคทางเมตาบอลิซึม รวมถึงโรคอ้วนและโรคเบาหวาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ดร. กลินน์ได้มุ่งเน้นงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโปรแกรมเฉพาะสำหรับสุขภาพการเผาผลาญ เธอเป็นสมาชิกของสมาคมโภชนาการแห่งอเมริกาที่ทำงานอย่างแข็งขัน และเป็นผู้จัดรายการนูชิเฮลธ์พอดแคสต์ (Nuchi Health Podcast) ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อด้านสุขภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีทั่วไปจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณสามารถค้นหานูชิเฮลธ์ (Nuchi Health) ได้บนแพลตฟอร์มโซเชียล @nuchihealth หรือฟังพอดแคสต์บนแพลตฟอร์มหลักส่วนใหญ่

ดร. ลุค แวน ลูน

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์

ดร. แวน ลูน เป็นศาสตราจารย์ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยมาสทริชท์ในประเทศเนเธอร์แลนด์     ตั้งแต่ปี 2010 เขาได้ตีพิมพ์บทความที่ได้รับการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 500 บทความ โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองการปรับตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างต่อการออกกำลังกายและผลกระทบของการแทรกแซงทางโภชนาการและเภสัชวิทยาเพื่อปรับการเผาผลาญทั้งในคนที่มีสุขภาพดีและคนที่เป็นโรค     เขามีบทบาทในสื่อต่างๆ เพื่อแปลผลการวิจัยสู่สาธารณชนทั่วไป โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบของโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนสมรรถภาพและสุขภาพ