ทีมนักวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ช่วยนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความคิดบรรเจิด ยูนิซิตี้จึงสามารถบรรลุพันธกิจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น

ทีมนักวิทยาศาตร์ของยูนิซิตี้

ทีมวิทยาศาตร์ของยูนิซิตี้ ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาตร์ชั้นนำที่มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตภัณฑ์ และคิดค้นโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยูนิซิตี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้รวมเอาพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุดและมีคุณภาพสูงสุดเท่านั้น

Image of Grant

ดร. ลูคัส แกรนท์

หัวหน้าทีมนักวิทยาศาตร์

ดร. ลูคัส แกรนท์ จบปริญญาเอกทางด้านจุลชีววิทยา อาหารและโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย งานวิจัยในระดับปริญญาเอกและวารสารสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์ของเขา มุ่งเน้นไปที่ไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ อาหารฟังก์ชั่นหรืออาหารที่มีสารประกอบอื่นที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างไฟโตนิวเทรียนท์และสุขภาพโดยรวมของมนุษย์ ดร.แกรนท์ได้ทำงานที่ไลฟ์สเปซกรุ๊ป ในตำแหน่งนักวิจัยค้นคว้าเรื่องไมโครไบโอมและโพรไบโอติก ที่เน้นเรื่องการพัฒนาอาหารเสริมประเภทโพรไบโอติกและพรีไบโอติก

ดร. เยา ยิน โฮ

หัวหน้านักวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้

ดร. เยา ยิน โฮ จบปริญญาตรีเกี่ยวกับชีวเคมีและจุลชีววิทยา และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ และได้ร่วมงานกับบริษัทนานาชาติชั้นนำหลายแห่ง เช่น Cytiva, Bio-Rad Diagnostics, Agilent, และ Perkin-Elmer งานวิจัยของ ดร. เยา จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การทำงานของชีวโมเลกุล ไบโอเซนเซอร์ (อุปกรณ์ที่ใช้ติดตามสารที่ต้องการตรวจวัด) การค้นคว้าเกี่ยวกับยา ชุดตรวจคัดกรองเชื้อ และการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดร.เยา เพิ่งร่วมงานกับบริษัท Performance Labs ในตำแหน่งหัวหน้านักวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้

Image of Hoe
Image of Hoe

ดร. เยา ยิน โฮ

หัวหน้านักวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้

ดร. เยา ยิน โฮ จบปริญญาตรีเกี่ยวกับชีวเคมีและจุลชีววิทยา และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ และได้ร่วมงานกับบริษัทนานาชาติชั้นนำหลายแห่ง เช่น Cytiva, Bio-Rad Diagnostics, Agilent, และ Perkin-Elmer งานวิจัยของ ดร. เยา จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การทำงานของชีวโมเลกุล ไบโอเซนเซอร์ (อุปกรณ์ที่ใช้ติดตามสารที่ต้องการตรวจวัด) การค้นคว้าเกี่ยวกับยา ชุดตรวจคัดกรองเชื้อ และการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดร.เยา เพิ่งร่วมงานกับบริษัท Performance Labs ในตำแหน่งหัวหน้านักวิจัยและพัฒนาของยูนิซิตี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

ยูนิซิตี้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาตร์ชั้นนำระดับโลก แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ

Image of Bhaskaran

ดร. กัลปานา บาสคาราน

หัวหน้าศูนย์โภชนศาสตร์บำบัดและการวิจัยค่าดัชนีน้ำตาล

ดร. กัลปานา บาสคาราน เป็นนักโภชนาการที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีประสบการณ์ด้านโภชนาการมากว่า 20 ปี และเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้กับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์ ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดการบริโภคน้ำตาลจากเครื่องดื่ม และยังดำรงตำแหน่งต่างๆ มากมาย อาทิ
– หัวหน้าศูนย์โภชนศาสตร์บำบัดและการวิจัยค่าดัชนีน้ำตาล (GIRU) ที่วิทยาลัยเทมาเส็กโพลีเทคนิคประเทศสิงคโปร์
– รองประธานของสมาคมโภชนาการและนักกำหนดอาหารของประเทศสิงคโปร์ (SNDA)
– รองประธานของหน่วยงานโรคเบาหวานประเทศสิงคโปร์ (DS)
– คณะกรรมการบริหารสมาคมโภชนาการเพื่อการกีฬาและสุขภาพแห่งเอเชีย (ANSSH)
– และเป็นตัวแทนของประเทศสิงคโปร์ให้กับสถาบันโภชนาการและกำหนดอาหาร

ดร. สจ๊วต เอ็ม ฟิลิปส์

ศาสตราจารย์ประจำคณะกายภาพศึกษา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ | คณะกรรมการหน่วยงานการค้นคว้าของประเทศแคนาดา

ดร. สจ๊วต เอ็ม ฟิลิปส์ เป็นศาสตราจารย์ที่คณะกายภาพศึกษา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ เป็นคณะกรรมการลำดับที่ 1 ของหน่วยงานการค้นคว้าของประเทศแคนาดา ด้านมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศในการออกกำลังกาย และเป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ที่วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกัน วิทยาลัยโภชนาการแห่งอเมริกัน และสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพแห่งแคนาดา

Image of Phillips
Image of Phillips

ดร. สจ๊วต เอ็ม ฟิลิปส์

ศาสตราจารย์ประจำคณะกายภาพศึกษา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ | คณะกรรมการหน่วยงานการค้นคว้าของประเทศแคนาดา

ดร. สจ๊วต เอ็ม ฟิลิปส์ เป็นศาสตราจารย์ที่คณะกายภาพศึกษา มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ เป็นคณะกรรมการลำดับที่ 1 ของหน่วยงานการค้นคว้าของประเทศแคนาดา ด้านมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศในการออกกำลังกาย และเป็นแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ที่วิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งอเมริกัน วิทยาลัยโภชนาการแห่งอเมริกัน และสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพแห่งแคนาดา

Image of Naiman

นายแพทย์ เท็ด นายมาน

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

ดร. เท็ด นายมาน เป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในแผนกปฐมภูมิที่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของซีแอทเทิล ผลงานค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ของเขาจะเน้นเรื่องการฝึกฝนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยการควบคุมอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย

Image of Bikman

ดร. เบนจามิน บิ๊กแมน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง

ดร.เบนจามิน บิ๊กแมน จบปริญญาเอกด้านชีวพลังงานศาสตร์และเฉพาะทางเรื่องความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงาน และเป็นนักวิจัยระดับสูงของมหาวิทยาลัยแพทย์แห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ (Duke-National University) และเป็นศาสตราจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบริคแฮม ยัง
ดร.บิ๊กแมนมุ่งเน้นในเรื่องความเข้าใจของโรคเรื้อรังในปัจจุบัน และผลของการทำงานที่ผิดปกติของระบบการเผาผลาญ รวมถึงโรคเบาหวานและโรคอ้วน งานวิจัยของ ดร.บิ๊กแมนมักจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารและใช้ในการประชุมด้านวิทยาศาสตร์อยู่บ่อยๆ