ทีมนักวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ช่วยนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความคิดบรรเจิด ยูนิซิตี้จึงสามารถบรรลุพันธกิจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น

ทีมวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

ทีมวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มุ่งมั่นพัฒนาสูตร คิดค้นผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยูนิซิตี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ได้รับการพัฒนาด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำหน้า ซึ่งยูนิซิตี้พร้อมจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างไม่หยุดยั้ง

ดร.ลูคัส แกรนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์

ดร.ลูคัส แกรนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Microbiology, Food and Nutrition Sciences) จาก the University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะร่วมงานกับยูนิซิตี้งานวิจัยระดับปริญญาเอกและสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ของเขามุ่งเน้นไปที่ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร (Gut Microbiome), อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) และความสัมพันธ์ระหว่างไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrients) กับสุขภาพของมนุษย์ ดร. แกรนท์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมโพรไบโอติกในฐานะนักวิจัยหลักเกี่ยวกับไมโครไบโอมและโพรไบโอติก โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกและพรีไบโอติก
ดร.แกรนท์ ได้นำองค์ความรู้ที่สั่งสมด้านความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร เส้นใยอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร มาถ่ายทอดสู่ทีมวิทยาศาสตร์ยูนิซิตี้ เพื่อสร้างภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด

Image of Grant

ดร.สเตฟานี คุง

คณะกรรมาธิการการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์

ดร.สเตฟานี คุง รับผิดชอบในการดูแลภาพรวมโครงการวิจัยทางคลินิกของยูนิซิตี้ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ การดำเนินการ และการประยุกต์ใช้การวิจัยทางคลินิกและผลลัพธ์ ดร. คุง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการทางวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ เพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวม เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกด้านชีววิทยาเคมี (Chemical Biology) และสาขาวิชาโทด้านโภชนาการ (Nutrition) จาก University of California, Berkeley) และระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (Nutrition and Food Science) จาก Utah State University โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยโพลีฟีนอลหรือกลุ่มของสารที่ให้สีที่พบในพืชผักผลไม้ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการทำงานของลำไส้ นอกจากนี้ ดร.คุง ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านระบบการเผาผลาญอาหาร (Nutrient Metabolism) และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds) อีกด้วย

ดร.แดนนี่ ลี

นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤกษศาสตร์

ดร.ลี เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เธอใช้ทักษะความเป็นเลิศทางวิศวกรรมเคมีของเธอในการแก้ปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีปลอดภัยสูงที่มีรายงานหลักฐานที่น่าเชื่อถือรับรอง เธอได้คิดค้นและพัฒนากระบวนการและขั้นตอนในการสกัดและทำให้เกิดความบริสุทธิ์ จนได้นวัตกรรมส่วนผสมจากธรรมชาติใหม่ๆ กว่า 50 ชนิดที่ล้วนได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย (generally recognized as safe: GRAS) โดยองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ซึ่งส่วนผสมดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ก่อนร่วมงานกับยูนิซิตี้ ดร.ลี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์จาก Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences (ICCAS) ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ต่อมาเธอได้ทำโปรเจคนักวิจัยหลังปริญญาเอก หรือ โพสต์-ด็อก ในโครงการวิจัยของ Virginia Commonwealth University ที่มีดร. มาร์ค แมคฮิวจ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสกัดแบบ SuperCritical CO2 extraction ที่ช่วยเก็บกักคุณสมบัติของพืชให้อยู่ในสถานะที่บริสุทธิ์และปราศจากสารปนเปื้อน

ดร.หลี่ เชง โซว

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการวิจัยและพัฒนา

ดร. โซว หลี่ เฉิง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (the National University of Singapore) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกของเธอมุ่งเน้นในด้านความสัมพันธ์ โครงสร้าง และคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของระบบไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloids Systems) หลายปีที่เธอทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารทั้งด้านวิจัยและพัฒนาอาหารที่มากด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และขนมหวาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้

Uยูนิซิตี้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาตร์ชั้นนำระดับโลก แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางโภชนาการ

Erin Glynn, Ph.D.

คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์

ดร. Erin Glynn  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยา โภชนาการ และการเผาผลาญ ท่านได้รับปริญญาสาขาสรีรวิทยาการออกกำลังกายจากมหาวิทยาลัย Texas A&M และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันจาก University of Texas ดร. Glynn ได้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกและทำงานวิจัยที่ Duke University Medical Center ซึ่งท่านเน้นที่การวิเคราะห์ผลกระทบทางเมแทบอลิซึมของโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญ รวมถึงโรคอ้วนและเบาหวาน ตั้งแต่ปี 2015 ดร. Glynn ได้มุ่งมั่นทำการวิจัยพัฒนาอาหารเสริมและโปรแกรมที่มุ่งเน้นเพื่อช่วยทางด้านการเผาผลาญ ท่านเป็นสมาชิก American Society for Nutrition และเป็นผู้ก่อตั้ง Nuchi Health ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษาของผู้บริโภค

 

Ted Naiman, M.D.

Board-Certified Family Medicine Physician

Dr. Ted Naiman เป็นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ในแผนกปฐมภูมิที่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำของซีแอทเทิล ผลงานค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ของเขาจะเน้นเรื่องการฝึกฝนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงโดยการควบคุมอาหารควบคู่กับการออกกำลังกาย

Image of Naiman