ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

ผลของอาหารเสริมที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์อย่าง Bios Life Slim วัดจากค่าดัชนีน้ำตาลและดัชนีอินซูลินของอาหารประเภทแป้งสามชนิด

การศึกษาเพื่อวัดผลในเชิงปริมาณของอาหารเสริมที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์อย่าง Bios Life Slim จากค่าดัชนีน้ำตาลและดัชนีอินซูลินของอาหารประเภทแป้งสามชนิด คือ ขนมปังขาว ข้าวขาว และมันฝรั่งบดสำเร็จรูป พบว่า Bios Life Slim ให้ผลดีในการรองรับกลูโคส และตอบสนองต่ออินซูลินกับอาหารประเภทแป้ง

ผลทางการแพทย์ของอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ ที่มีต่อการลดลงของกลูโคสในเลือดหลังรับประทานอาหาร และการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาเพื่อประเมินผลการทำงานของ Bios Life 2 กับระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life 2 เป็นเครื่องดื่มประเภทไฟเบอร์ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆ

การเพิ่มประสิทธิภาพของไขมันและกลูโคสในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้หลักการผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิด

จากการใช้หลักการผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิดกับ Bios Life ในการวัดปริมาณที่เหมาะสมของไขมันและน้ำตาลกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life เป็นอาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

การวิเคราะห์ผลจากการได้รับวิตามินและไฟเบอร์ภายใน 4 สัปดาห์ของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยวัดจากค่าของไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL) ค่าคอเลสเตอรอลรวม และค่า Apolipoprotein B

การศึกษาเพื่อหาผลลัพธ์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์และวิตามิน ที่มีต่อดัชนีไขมันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง พบว่า การรวมตัวกันของไฟเบอร์และวิตามิน มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงได้

การเพิ่มประสิทธิภาพของไขมัน LDL และ HDL ด้วยการใช้หลักการผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิดกับผู้ป่วย ในรูปแบบของการทดลองรักษาและการให้เป็นอาหารเสริม

จากวัตถุประสงค์ในการใช้ส่วนผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิดเพื่อปรับค่าไลโพโปรตีนทั้งใน LDL-c และ HDL-c ให้เหมาะสม พบว่า ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับให้ค่า LDL-c ลดลง และเพิ่ม HDL-c ให้มากขึ้น ดังนั้นหากใช้ในผู้ป่วยที่มีการรักษาด้วยการให้ยา Statin หรือยาลดไขมันในเลือดร่วมด้วย จะทำให้เห็นผลที่ดีมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม "Feel Great" ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่

การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของหัวใจและระบบเผาผลาญของผู้เข้าร่วมโปรแกรม Feel Great ของ Unicity ทุกวัน และกำหนดโปรโตคอลในการอดอาหารเป็นระยะๆ เป็นเวลา 60 วัน ในระหว่างการทดลองผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตัวบ่งชี้ที่สำคัญของระบบเมตาบอลิซึม รวมถึงระดับไขมันในเลือด ไตรกลีเซอไรด์ และระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ตลอดจนการลดลงของน้ำหนักตัวและรอบเอว

การศึกษาค้นคว้าเรื่องกลูโคสและอินซูลินในเลือดของมหาวิทยาลัยซิดนีย์

การศึกษาเพื่อประเมินว่าการใช้ส่วนผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิด และ Bios Life มีผลต่อระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดซึ่งเกิดจากการบริโภคขนมปังขาวอย่างไร พบว่า หนึ่งหน่วยบริโภคของ Bios Life ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 20% และลดระดับอินซูลินได้ 13% และสองหน่วยบริโภคของ Bios Life ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 28% และลดระดับอินซูลินได้ 27%

การรักษาด้วยการให้บริโภคอาหารที่มีไฟเบอร์และวิตามินรวมเป็นส่วนประกอบ จะช่วยควบคุมไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่ดี และสารโฮโมซิสทีนในร่างกาย

การศึกษาเพื่อประเมินความสามารถของไฟเบอร์ละลายน้ำได้ 90% (Bios Life 2) ในการปรับระดับไขมันไลโพโปรตีน สารโฮโมซิสทีน เมื่อบริโภคร่วมกับโฟเลตและวิตามินบี พบว่า การบริโภคไฟเบอร์และวิตามินควบคู่กันไปนอกจากจะเป็นอาหารเสริมให้กับร่างกายแล้ว ยังอาจช่วยให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องลดปริมาณไขมันลงได้

เครื่องดื่มไฟเบอร์ใหม่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่มีระดับคอเรสเตอรอลสูงกว่าปกติ ในการรักษาขั้นแรกตามธรรมชาติ

การศึกษาเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการลดไขมันของ Bios Life เครื่องดื่มที่รวมเอากลไกเฉพาะ 4 อย่างในการลดระดับคลอเลสเตอรอล และไขมัน พบว่า Bios Life เป็นตัวเลือกสูตรธรรมชาติที่ช่วยจัดการกับภาวะไขมันในเลือดสูง

ผลทางการแพทย์ของการบริโภคอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ ที่มีต่อความเสี่ยงของภาวะความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดไขมันของ Bios Life 2 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life 2 เป็นเครื่องดื่มไฟเบอร์ที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาติ

Bios Life Complete เครื่องดื่มประเภทไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้สูตรใหม่ ช่วยปรับระดับไขมันในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดื่มไฟเบอร์ Bios Life Complete จากการใช้เป็นการรักษาขั้นแรกในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบไม่รุนแรง พบว่า Bios Life Complete เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบไม่รุนแรง ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถใช้ยา Statin หรือยาลดไขมันในเลือดได้

การเสริมโภชนาการด้วย MyoVive ซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ และลดขนาดของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย

การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า การบริโภคอาหารเสริมที่มีคาร์นิทีน โคคิวเท็น และกรดอะมิโน จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับสารอาหารในปริมาณที่สูงขึ้น และช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายแข็งแรงขึ้น พบว่า อาหารเสริมดังกล่าวช่วยเพิ่มระดับโคคิวเท็น กรดอะมิโน และคาร์นิทีน ในกล้ามเนื้อหัวใจให้สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปริมาตรของเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจห้องล่างซ้าย (ก่อนทำการรักษาด้วยการเปิดหลอดเลือดที่อุดตัน)

ผลทางการแพทย์ของอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ ที่มีต่อความเสี่ยงของภาวะความผิดปกติของหัวใจ

การศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของระดับไขมันที่ลดลงจาก Bios Life 2 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life 2 เป็นเครื่องดื่มไฟเบอร์ที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาติ

โปรแกรมเสริมอาหารเพื่อชะลอการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบในระยะเริ่มต้น โดยการวัดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การศึกษาเพื่อตรวจสอบผลของโปรแกรมเสริมอาหารที่กำหนดไว้ ที่มีต่อการเกิดคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจในระยะเริ่มต้น โดยการวัดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่า โปรแกรมเสริมอาหารดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับใช้ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประสิทธิภาพของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ที่มีต่อความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคสและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน

การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า การเติมสารสกัดจากผักและผลไม้ที่ละลายน้ำได้ลงไปใน อาหารที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลซูโครสสูง จะช่วยลดการแพ้น้ำตาลกลูโคสและภาวะการดื้อต่ออินซูลิน พบว่า สารสกัดจากผักและผลไม้ที่ละลายน้ำได้ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินได้

ผลของเครื่องดื่มผงชาเขียวที่มีต่อการเผาผลาญในร่างกาย น้ำหนัก ความอยากอาหาร ไขมัน น้ำตาลในเลือด และระดับพลังงาน

การศึกษาเพื่อตรวบสอบผลจากการบริโภคเครื่องดื่มผงชาเขียวในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกาย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของร่างกาย ที่ส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพของผู้ที่มีความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ผลจากการบริโภคเครื่องดื่มผงชาเขียวที่มีต่อการเผาผลาญ น้ำหนัก ความอยากอาหาร ไขมัน กลูโคสในเลือด และระดับพลังงานในร่างกาย

การศึกษาเพื่อตรวจสอบผลจากการบริโภคเครื่องดื่มผงชาเขียว ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพ พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มผงชาเขียวทุกวันช่วยทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

ไมโครไบโอม

การเสริมอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์

การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า การเสริมอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกส่งผลอย่างไรต่อแบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์ ผลการศึกษา 8 สัปดาห์พบว่า การเสริมอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกช่วยทำให้แบคทีเรียในลำไส้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ผลจากการบริโภคอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ที่มีผลต่อสารบ่งชี้ในเลือดและแบคทีเรียในลำไส้

การศึกษาเพื่อดูระดับของการบริโภคไฟเบอร์ที่จะช่วยแบคทีเรียดีในลำไส้และปรับปรุงผลการตรวจสารบ่งชี้โรคเบาหวานในเลือดและโรคหัวใจ พบว่า การบริโภคไฟเบอร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน จะช่วยบำรุงตัวชี้วัดหลายอย่างของระบบในร่างกายและในลำไส้

สุขภาพ

ผลของการใช้ชีวิต 21 วันกับการบริโภคอาหารเสริม ที่มีต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด

การศึกษาเพื่อดูผลของการบริโภคอาหารเสริม (Complete) เป็นมื้ออาหารทดแทน และ เยอร์บา มาเต้ ในชีวิตประจำวัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของร่างกายที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ ไขมันในเลือด กลูโคส อินซูลิน และตัวชี้วัดระดับไขมันของร่างกาย

ผลของการใช้ชีวิต 21 วันกับการบริโภคอาหารเสริม ที่มีต่อความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด

การตอบสนองต่อความอยากอาหารแบบเฉียบพลันของ Unimate ซึ่งเป็นอาหารเสริม เยอร์บา มาเต หลังจากการอดอาหารตลอดทั้งคืนเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งถูกวัดโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการดื่ม Unimate และเครื่องดื่มหลอก (Placebo) ที่มีรสชาติใกล้เคียงกัน โดยหลังจากที่ผู้เข้าร่วมได้ดื่ม Unimate แล้ว พบว่า ภายใน 120 นาทีหลังจากดื่มผู้เข้าร่วมทดลองมีความอยากอาหารและปริมาณการรับประทานอาหารลดลง ทั้งยังรู้สึกอิ่มเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการดื่ม (0นาที) โดยพบว่าความอยากอาหารลดลงอย่างมีนัยสําคัญใน 15 นาที 30 นาที และ 45 นาทีหลังการดื่ม Unimate ซึ่งต่างจากผลของการดื่มเครื่องดื่มหลอก (Placebo)  โดยผลการทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Unimate มีผลต่อการควบคุมความอยากอาหาร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากองค์ประกอบหลักของสารสารสกัดเยอร์บา มาเต ได้แก่ คาเฟอีน กรดคลอโรเจนิก ธีโอโบรมีน และมาเต ซาโปนิน 

ประโยชน์ทางการแพทย์ของโปรแกรมดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายภายใน 30 วัน

การศึกษาเพื่อดูประสิทธิภาพของโปรแกรมดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายภายใน 30 วัน ที่มีทั้งการอบรมแนะนำแบบเป็นกลุ่มและการให้รับประทานอาหารเสริม พบว่า โปรแกรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงการบริโภคอาหารเสริมที่มีคุณภาพ (Lean Complete) สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับร่างกายได้อย่างน่าทึ่ง

ผลทดสอบทางการแพทย์ของโปรแกรมดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายภายใน 60 วัน

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายภายใน 60 วัน ที่มีทั้งการอบรมแนะนำแบบเป็นกลุ่มและการให้รับประทานอาหารเสริม พบว่า โปรแกรมดังกล่าวซึ่งรวมถึงการบริโภคอาหารเสริมที่มีคุณภาพ (Lean Complete) สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่ง

แบบทดสอบทางการแพทย์เกี่ยวกับโปรแกรมเปลี่ยนแปลงสุขภาพภายใน 90 วัน

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมเปลี่ยนแปลงสุขภาพภายใน 90 วัน ที่มีทั้งการอบรมแนะนำแบบตัวต่อตัว การวางแผนในการบริโภคอาหารและอาหารเสริม พบว่า โปรแกรมดังกล่าวซึ่งมีการบริโภคอาหารเสริมที่มีคุณภาพ (Unicity Balance Cholesterol, Unicity Matcha Energy และ Unicity Complete) สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วและน่าทึ่ง

กระดูกและข้อต่อ

กรดไขมันซิทิเลเทตช่วยปรับปรุงการทำงานของหัวเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประโยชน์ของกรดไขมันซิทิเลเทต (CFA) ที่มีต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของหัวเข่าในผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อม (OA) พบว่า CFA ช่วยในการปรับปรุงการเคลื่อนไหวของเข่าและการทำงานโดยรวมของข้อเข่า ดังนั้ CFA อาจเป็นทางเลือกในการใช้เป็นยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อม

ผลของครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ ที่มีต่อการเคลื่อนไหวของข้อต่อในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

การศึกษาเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของครีมบรรเทาอาการปวดที่มีส่วนผสมของกรดไขมันซิทิเลเทต (CFA) ในการทำงานของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในเข่าข้างเดียวหรือเข่าทั้งสองข้าง พบว่า การใช้ครีมที่มีส่วนผสมของกรดไขมันซิทิเลเทตจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเคลื่อนไหวของข้อต่อ เช่น ความสามารถในการขึ้น-ลงบันได การลุกยืนในท่านั่ง การเดินและนั่ง และการควบคุมความสมดุลของร่างกาย

สุขภาพจิต

อาหารเสริมที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว และการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อสมองส่วนสีขาวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของอาหารเสริมที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (PUFAs) ที่
มีต่อการบรรเทาอาการซึมเศร้าด้วยการปรับปรุงความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อสมองส่วนสีขาว พบว่า อาหารเสริมที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว (PUFAs) มีผลต่อความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อสมองส่วนสีขาว ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของยาต้านอาการซึมเศร้าในคนไข้บางคน

โปรแกรม "Feel Great" ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในกลุ่มผู้ใหญ่

การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี (ความรู้สึกเชิงบวกและลบ ความสมดุลของผลกระทบโดยรวม) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมหลังจากรับประทานอาหารเสริม Feel Great ของ Unicity ทุกวันและกำหนดโปรโตคอลการอดอาหารเป็นระยะเป็นเวลา 60 วัน ในระหว่างการทดลองผู้เข้าร่วมได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในคะแนนความสมดุลของอารมณ์ในระดับประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบ (SPANE) หลังจาก 30 และ 60 วัน ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อาหารเสริมเยอร์บา มาเต้ มีส่วนช่วยให้ผลลัพธ์ในการชี้วัดความสุขเพิ่มขึ้น

การศึกษาเพื่อตรวจสอบการทำงานของอาหารเสริมเยอร์บา มาเต้ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทัศนคติที่ดีในการรับรู้ตนเองของแต่ละบุคคล พบว่า การบริโภคอาหารเสริมเยอร์บา มาเต้ ก่อให้เกิดทัศนคติที่จะทำให้มีความสุข

ไฟเบอร์

ประสิทธิภาพของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ที่มีต่อความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคสและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน

การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า การเติมสารสกัดจากผักและผลไม้ที่ละลายน้ำได้ลงไปใน อาหารที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลซูโครสสูง จะช่วยลดการแพ้น้ำตาลกลูโคสและภาวะการดื้อต่ออินซูลิน พบว่า สารสกัดจากผักและผลไม้ที่ละลายน้ำได้ ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในหนูที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินได้

ผลทางการแพทย์ของอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ ที่มีต่อความเสี่ยงของภาวะความผิดปกติของหัวใจ

การศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของระดับไขมันที่ลดลงจาก Bios Life 2 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life 2 เป็นเครื่องดื่มไฟเบอร์ที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาติ

Bios Life Complete เครื่องดื่มประเภทไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้สูตรใหม่ ช่วยปรับระดับไขมันในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องดื่มไฟเบอร์ Bios Life Complete จากการใช้เป็นการรักษาขั้นแรกในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบไม่รุนแรง พบว่า Bios Life Complete เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเห็นผลในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแบบไม่รุนแรง ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถใช้ยา Statin หรือยาลดไขมันในเลือดได้

ผลทางการแพทย์ของการบริโภคอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ ที่มีต่อความเสี่ยงของภาวะความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการลดไขมันของ Bios Life 2 ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life 2 เป็นเครื่องดื่มไฟเบอร์ที่มีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาติ

เครื่องดื่มไฟเบอร์ใหม่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่มีระดับคอเรสเตอรอลสูงกว่าปกติ ในการรักษาขั้นแรกตามธรรมชาติ

การศึกษาเพื่อตรวจสอบศักยภาพในการลดไขมันของ Bios Life เครื่องดื่มที่รวมเอากลไกเฉพาะ 4 อย่างในการลดระดับคลอเลสเตอรอล และไขมัน พบว่า Bios Life เป็นตัวเลือกสูตรธรรมชาติที่ช่วยจัดการกับภาวะไขมันในเลือดสูง

การรักษาด้วยการให้บริโภคอาหารที่มีไฟเบอร์และวิตามินรวมเป็นส่วนประกอบ จะช่วยควบคุมไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่ดี และสารโฮโมซิสทีนในร่างกาย

การศึกษาเพื่อประเมินความสามารถของไฟเบอร์ละลายน้ำได้ 90% (Bios Life 2) ในการปรับระดับไขมันไลโพโปรตีน สารโฮโมซิสทีน เมื่อบริโภคร่วมกับโฟเลตและวิตามินบี พบว่า การบริโภคไฟเบอร์และวิตามินควบคู่กันไปนอกจากจะเป็นอาหารเสริมให้กับร่างกายแล้ว ยังอาจช่วยให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องลดปริมาณไขมันลงได้

การวิเคราะห์ผลจากการได้รับวิตามินและไฟเบอร์ภายใน 4 สัปดาห์ของผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยวัดจากค่าของไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL) ค่าคอเลสเตอรอลรวม และค่า Apolipoprotein B

การศึกษาเพื่อหาผลลัพธ์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฟเบอร์และวิตามิน ที่มีต่อดัชนีไขมันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง พบว่า การรวมตัวกันของไฟเบอร์และวิตามิน มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการควบคุมภาวะไขมันในเลือดสูงได้

การเพิ่มประสิทธิภาพของไขมันและกลูโคสในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการใช้หลักการผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิด

จากการใช้หลักการผสมผสานของสารพฤกษเคมีหลายชนิดกับ Bios Life ในการวัดปริมาณที่เหมาะสมของไขมันและน้ำตาลกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life เป็นอาหารเสริมที่ช่วยดูแลสุขภาพให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้

ผลทางการแพทย์ของอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ ที่มีต่อการลดลงของกลูโคสในเลือดหลังรับประทานอาหาร และการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

การศึกษาเพื่อประเมินผลการทำงานของ Bios Life 2 กับระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า Bios Life 2 เป็นเครื่องดื่มประเภทไฟเบอร์ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆ

ผลของอาหารเสริมที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์อย่าง Bios Life Slim วัดจากค่าดัชนีน้ำตาลและดัชนีอินซูลินของอาหารประเภทแป้งสามชนิด

การศึกษาเพื่อวัดผลในเชิงปริมาณของอาหารเสริมที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์อย่าง Bios Life Slim จากค่าดัชนีน้ำตาลและดัชนีอินซูลินของอาหารประเภทแป้งสามชนิด คือ ขนมปังขาว ข้าวขาว และมันฝรั่งบดสำเร็จรูป พบว่า Bios Life Slim ให้ผลดีในการรองรับกลูโคส และตอบสนองต่ออินซูลินกับอาหารประเภทแป้ง

การเสริมอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีของจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์

การศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า การเสริมอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกส่งผลอย่างไรต่อแบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์ ผลการศึกษา 8 สัปดาห์พบว่า การเสริมอาหารด้วยไฟเบอร์พรีไบโอติกช่วยทำให้แบคทีเรียในลำไส้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ผลจากการบริโภคอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์ที่มีผลต่อสารบ่งชี้ในเลือดและแบคทีเรียในลำไส้

การศึกษาเพื่อดูระดับของการบริโภคไฟเบอร์ที่จะช่วยแบคทีเรียดีในลำไส้และปรับปรุงผลการตรวจสารบ่งชี้โรคเบาหวานในเลือดและโรคหัวใจ พบว่า การบริโภคไฟเบอร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน จะช่วยบำรุงตัวชี้วัดหลายอย่างของระบบในร่างกายและในลำไส้

สุขภาพผิวพรรณ

ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Neigene ที่มีต่อสุขภาพผิวและการทำงานของผิวในผู้หญิง

การศึกษาเพื่อหาระดับของครีมบำรุงผิว Neigene ที่จะสามารถปกป้องผิวจากการถูกทำร้ายและลดจุดด่างดำบนผิวหน้า พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ Neigene ทุกวันจะช่วยบำรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผิวพรรณได้

ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Neigene ที่มีต่อความงามและสุขภาพผิว

การศึกษาเพื่อกำหนดระดับของครีมบำรุงผิว Neigene ที่จะสามารถป้องกันและช่วยดูแลผิวที่เสียได้ พบว่า ใช้ผลิตภัณฑ์ Neigene ทุกวันช่วยทำให้สุขภาพผิวดีขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผิวพรรณได้