มุ่งมั่นกับการทำให้ชีวิตดีขึ้น

ทีมนักวิทยาศาตร์ของยูนิซิตี้ได้ทุ่มเทและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยในเรื่องสุขภาพของระบบการเผาผลาญ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ

กว่า 30 ปีที่ยูนิซิตี้ได้ทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูง และอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญที่จำเป็นต่อร่างกาย ด้วยขั้นตอนที่เหมาะสม และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย และเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เพราะวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ คือการทำให้ทุกคนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน

วิทยาศาตร์ของยูนิซิตี้ มุ่งเน้นใน 4 หลักการ ดังต่อไปนี้

 

01

การคิดค้นและพัฒนา

เราเริ่มต้นจากการค้นคว้าที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งนำไปสู่ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแนวความคิดได้ถูกพัฒนาไปเป็นสูตรเฉพาะ ที่ผลิตจากส่วนผสมที่ดีที่สุด

 

02

การประกันคุณภาพ

ยูนิซิตี้ มีสถานที่ผลิตถึง 28 แห่ง และ คลังเก็บสินค้าถึง 4 ที่ทั่วโลก โดยมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอด การประกันคุณภาพทำให้มั่นใจว่า แต่ละแห่งนั้นดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดและดำเนินการอย่างถูกต้อง

 

03

กฎระเบียบและข้อบังคับ

กฎระเบียบทำให้มั่นใจว่าการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สอดคล้องกับตลาดนานาชาติกว่า 60 แห่งของยูนิซิตี้ จากแอลจีเรียสู่เกาหลีใต้ ยูนิซิตี้มุ่งมั่นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ตลอดมา

 

04

Unicity Scientific Advisory Board (USAB)

ยูนิซิตี้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่รู้จักในนามของ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และโภชนาการที่ทันสมัย

01

การคิดค้นและพัฒนา

เราเริ่มต้นจากการค้นคว้าที่ครอบคลุมรอบด้าน ซึ่งนำไปสู่ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแนวความคิดได้ถูกพัฒนาไปเป็นสูตรเฉพาะ ที่ผลิตจากส่วนผสมที่ดีที่สุด

02

การประกันคุณภาพ

ยูนิซิตี้ มีสถานที่ผลิตถึง 28 แห่ง และ คลังเก็บสินค้าถึง 4 ที่ทั่วโลก โดยมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอด การประกันคุณภาพทำให้มั่นใจว่า แต่ละแห่งนั้นดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดและดำเนินการอย่างถูกต้อง

03

กฎระเบียบและข้อบังคับ

กฎระเบียบทำให้มั่นใจว่าการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สอดคล้องกับตลาดนานาชาติกว่า 60 แห่งของยูนิซิตี้ จากแอลจีเรียสู่เกาหลีใต้ ยูนิซิตี้มุ่งมั่นในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ตลอดมา

04

Unicity Scientific Advisory Board (USAB)

ยูนิซิตี้ร่วมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่รู้จักในนามของ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ (USAB) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และโภชนาการที่ทันสมัย

หลักการ – โภชนาการขั้นพื้นฐาน

การสร้างสมดุลกลุ่มสารอาหารหลักที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างพื้นฐานของโภชนาการที่เหมาะสม สืบเนื่องจากหลักโภชนาการของยูนิซิตี้ ได้พัฒนาข้อมูลจาก คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของยูนิซิตี้ ซึ่งช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโปรแกรมของยูนิซิตี้

การให้ความสำคัญกับโปรตีน

โปรตีนคือ กลุ่มโมเลกุลที่ใหญ่และซับซ้อนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย การรับประทานโปรตีนที่เพียงพอ จะทำให้คุณรู้สึกอิ่ม ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และทำให้กระดูกแข็งแรง อีกทั้งยังลดแนวโน้มการกินที่มากเกินไป และลดการตอบสนองต่ออินซูลิน

การควบคุมคาร์โบไฮเดรต

ซึ่งเราเรียกว่า คาร์บ ได้แก่ แป้ง ใยอาหาร และน้ำตาล ที่ร่างกายใช้เป็นแหล่งเผาผลาญพลังงาน เราควรที่จะเลือกการรับประทาน คาร์บ อย่างถูกต้อง ว่าควรรับประทานแบบไหนและเมื่อไหร่ จึงจะช่วยลดระดับอินซูลิน และทำให้ร่างกายสามารถนำไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานได้

ใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน

ไขมันเป็นสารอาหารหลักสำคัญ ที่ร่างกายใช้ในการดูดซึมวิตามิน ช่วยให้สมองและหัวใจแข็งแรง และเพิ่มพลังงาน ไขมันไม่มีการตอบสนองต่ออินซูลิน และใช้เวลาย่อยนานกว่าคาร์โบไฮเดรต จึงทำให้คุณรู้สึกอิ่ม โดยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานในอุดมคติของร่างกาย

4-4-12

ยูนิซิตี้แนะนำรูปแบบของการควบคุมอาหาร ด้วยการลดระยะเวลาการกิน 4-4-12 คือ รอ 4-6 ชม. ระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลางวัน 4-6 ชม. ระหว่างมื้อกลางวันและมื้อเย็น และ 12-16 ชม. ระหว่างมื้อเย็นจนถึงมื้อเช้าของวันถัดไป ร่างกายจะมีเวลาที่เพียงพอต่อการนำไขมันสะสมเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน

การให้ความสำคัญกับโปรตีน

โปรตีนคือ กลุ่มโมเลกุลที่ใหญ่และซับซ้อนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย การรับประทานโปรตีนที่เพียงพอ จะทำให้คุณรู้สึกอิ่ม ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และทำให้กระดูกแข็งแรง อีกทั้งยังลดแนวโน้มการกินที่มากเกินไป และลดการตอบสนองต่ออินซูลิน

การควบคุมคาร์โบไฮเดรต

ซึ่งเราเรียกว่า คาร์บ ได้แก่ แป้ง ใยอาหาร และน้ำตาล ที่ร่างกายใช้เป็นแหล่งเผาผลาญพลังงาน เราควรที่จะเลือกการรับประทาน คาร์บ อย่างถูกต้อง ว่าควรรับประทานแบบไหนและเมื่อไหร่ จึงจะช่วยลดระดับอินซูลิน และทำให้ร่างกายสามารถนำไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานได้

ใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน

ไขมันเป็นสารอาหารหลักสำคัญ ที่ร่างกายใช้ในการดูดซึมวิตามิน ช่วยให้สมองและหัวใจแข็งแรง และเพิ่มพลังงาน ไขมันไม่มีการตอบสนองต่ออินซูลิน และใช้เวลาย่อยนานกว่าคาร์โบไฮเดรต จึงทำให้คุณรู้สึกอิ่ม โดยคุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานในอุดมคติของร่างกาย

4-4-12

ยูนิซิตี้แนะนำรูปแบบของการควบคุมอาหาร ด้วยการลดระยะเวลาการกิน 4-4-12 คือ รอ 4-6 ชม. ระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลางวัน 4-6 ชม. ระหว่างมื้อกลางวันและมื้อเย็น และ 12-16 ชม. ระหว่างมื้อเย็นจนถึงมื้อเช้าของวันถัดไป ร่างกายจะมีเวลาที่เพียงพอต่อการนำไขมันสะสมเปลี่ยนมาเป็นพลังงาน

ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์

trusted physician

Prescribers’ Digital Reference (PDR)

The Prescribers’ Digital Reference, หรือที่ผ่านมาเรียกว่า Physicians’ Desk Reference คือ แหล่งข้อมูลอ้างอิงรายชื่อยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ยูนิซิตี้ได้ทำการค้นคว้าโดยทำงานวิจัยทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์ของเรา 17 รายการได้รับการตีพิมพ์ลงใน PDR นี้ด้วย

รายชื่อผลิตภัณฑ์

ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์

Prescribers’ Digital Reference (PDR)

The Prescribers’ Digital Reference, หรือที่ผ่านมาเรียกว่า Physicians’ Desk Reference คือ แหล่งข้อมูลอ้างอิงรายชื่อยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ที่ให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ยูนิซิตี้ได้ทำการค้นคว้าโดยทำงานวิจัยทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ผลิตภัณฑ์ของเรา 17 รายการได้รับการตีพิมพ์ลงใน PDR นี้ด้วย

รายชื่อผลิตภัณฑ์
trusted physician

“ผมเชื่อว่า เราทุกคนที่ยูนิซิตี้สามารถช่วยให้ทุกครอบครัวเปลี่ยนพื้นฐานแนวทางด้านสุขภาพ
โดยการแบ่งปันข้อมูลด้านการดูและสุขภาพในการดำเนินชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต”

สจ๊วต ฮิวส์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัทยูนิซิตี้

“ผมเชื่อว่า เราทุกคนที่ยูนิซิตี้สามารถช่วยให้ทุกครอบครัวเปลี่ยนพื้นฐานแนวทางด้านสุขภาพ
โดยการแบ่งปันข้อมูลด้านการดูและสุขภาพในการดำเนินชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต”

สจ๊วต ฮิวส์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัทยูนิซิตี้

Essential Articles to Read

เรียนรู้เพิ่มเต…

ทำไมผลิตภัณฑ์เส…

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา และดูรายละเอียดคำถาม สำหรับรายการต่างๆ

เหตุใดเราถึงไม่ได้รับใยอาหารจากการรับประทานอาหาร ถึงต้องมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใยอาหารเสริมทดแทน

อาหารแปรรูปนั้น อาจทำลายใยอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารไป และผลที่ได้รับ คือ ผู้คนส่วนใหญ่จะได้รับใยอาหารไม่เพียงพอจากอาหารที่รับประทาน ด้วยใยอาหารทั้งแบบละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา มีส่วนช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลและระบบการย่อยอาหารสมดุล อีกทั้งยังช่วยลดความอยากอาหาร นอกจากนี้คุณจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่หาไม่ได้จากการรับประทานอาหารทั่วไป

หากเรารับประทานไขมันเพิ่มในมื้ออาหาร ร่างกายจะเผาผลาญไขมันสะสมหรือไขมันจากอาหารที่เพิ่งทานเข้าไป?

ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้ทั้งสองรูปแบบ หากคุณทำตามหลักโภชนาการของยูนิซิตี้

ร่างกายเข้าถึงการใช้พลังงานตามลำดับนี้ : น้ำตาลกลูโคสในเลือด ไขมันในเลือด น้ำตาลสะสม และไขมันสะสม นั้นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงแนะนำให้ยืดระยะเวลาในช่วงการเผาผลาญไขมันให้ยาวนานขึ้น โดยทำตามหลักโภชนาการ 4-4-12 ซึ่งจะทำให้คุณนำพลังงานจากไขมันสะสมมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยยังคงระดับอินซูลินในร่างกายที่ต่ำ ดังนั้นคุณจะมีระบบการเผาผลาญในร่างกายที่ยืดหยุ่นได้ดี

ผลิตภัณฑ์ใดที่สตรีมีครรภ์และให้นมบุตรสามารถรับประทาน

ยูนิซิตี้แนะนำให้สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ควรรับประทานโปรตีนปริมาณเท่าใดในแต่ละวัน

ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของแต่ละบุคคล ตอบแบบสั้นๆคือ 10-35% ของแคลอรี่ในแต่ละวันของคุณควรมาจากโปรตีน ถ้าปริมาณแคลอรี่ต่อวันคือ 2,000 แคลอรี่ ปริมาณโปรตีนควรอยู่ที่ 50-175 กรัม ซึ่งบางงานวิจัยแนะนำว่า ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรือ ใช้พลังงานให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ควรบริโภคโปรตีนให้ได้ 35% โดยแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ถึงปริมาณที่เหมาะสม

Find More FAQs